Heading :
Content :

Styrkeforholdet mellom deg som jobbsøker og jobbformidlingsselskapene endrer seg … i din favør!

Per Håkon Stenhaug | 2018-01-02 08:02:10
Vi har sett det skje, ikke bare i våre private liv men også med hele næringer gjennom flere tiår. Digital teknologi og kunstig intelligens endrer for alltid våre måter å løse oppgaver, samhandle og kommunisere. Enkelte arbeidsfunksjoner forsvinner samtidig som helt nye tar form. Vi kjenner dette som «strukturelle endringer». Gode eksempel på bransjer som har gjennomlevd store strukturelle endringer er finanstjenester, media, reiseliv og selvsagt butikker som stadig flytter fra lokaler i gatemiljø til nettsteder. Styrkeforhold og maktbalanser endres radikalt og snur konvensjonelle handlemønstre på hode.

Les mer>>